Move On!

Image result for move onMay mga pangyayari sa buhay natin noong araw na hindi talaga natin magawang makalimot. At sa mga pagkakataong gustuhin man natin kusang lumalabas sa mga kinikilos, mga pananalita at kaisipan nating hindi maka-MOVE ON. Ito ang mga pangyayaring nasaktan tayo o nakapanakit din naman. Maaaring ito rin ay pagkakataon na hindi nagawa noon, ito’y mga pinangarap natin ngayon, ngunit dahil sa pangamba o ano mang dahilan ay hindi natin pinaglaban noon. My question is this, what is your attitude when you go back to your past? I believed that there are 2 significant warning signs why you are still fixated from the past; making you so slow at this moment–mga bagay sa buhay mo na napakabagal ng development dahil sa tuwing hahakbang ka ay may mabigat na bagay na nagpapahirap sayo upang tuluyang magtagumpay sa nais ng Panginoon na puntahan mo ayun sa Planu Niya, as AP Paul says in Philippians 3:13-14 Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.”

Kung may signs ka nito kapatid, Mag-Move On na:

1. Defensiveness is a Pride.

Maaaring humble ka sa maraming pagkakataon ngunit pag naalala mo muli ang sitwasyon o taong sangkot sa pangyayaring nasaktan ka ay nagiging defensive ka sa iyong sarili, at aariing mas maayos o mabuti ka kaysa sa kanya. Hindi ka pa nga naka-move on. Sa isang tao na nakapanakit sayo, ito’y sinyales rin na sa tuwing makikita mo siya o ang post nya sa social media ay kinukumpara mo ang sitwasyon mo sa kanya, na para bang naging mas napabuti ang buhay mo ngayon kaysa noong magkasama pa kayo. Marami ka ring puna sa kanya at mas madalas negative criticisms at damay pa lahat ng may kaugnayan sa kanya hangang sa alaga nyang aso ay may kritisismo ka. Ito isa pa, madalas maganap sa atin sa loob ng church sa tuwing nagmemensahe ang preacher ay madalas tayong itinutuwid ng Lord sa mga Salita Niya ngunit ikaw busy sa kakalingon sa yong katabi at iniisip na dapat magbago sya, o di kaya iniisip mo ang taong sumama loob mo na sana nakikinig sya at tuluyang matunaw sa Salita ng Diyos. Nangyayari nga ba ito na nagiging defensive ka sa sitwasyong nais kang paalalahanan ng Lord? Sa pangyayari naman sa buhay mo, halimbawa ay nakaranas ka nang pangaapi o hindi makataong trato sayo noong araw. Sa tuwing may sitwasyon ngayon na makarinig ka ng negatibo ay magkakaroon na agad ng World War III sa pakiwari mo. Hindi mo namamalayan, lagi mo inilalagay sa itaas ang sarili mo upang hindi ka na muli matapakan o maapi tulad dati. Kapag defensive ka masyado kapatid sa kapwa mo, ang maaaring resulta nito ay self-righteousness o mas mainam sa salitang… “Sya naman talaga ang mali, hindi Ako”. Proverbs 29:23a  “A man’s pride will bring him low,”.  Sa tuwing meron tayong PRIDE sa ating mga gawain ay bumababa tayo sa Paningin ng Diyos dahil ito ay kasalanan sa Kanya. “The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts”-Psalm 10:4 KJB.

2. Unforgiving is a Curse.

For we all know that we are forgiven and loved even we are still sinners (Ephesians 1:7; 1 John 4:19). Kung hindi tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ang kabayaran nito ay walang hanggang kamatayan hindi ba yun ang sabi ng Romans 6:23? Nasulat rin doon, nagbigay Siya ng kagandahang loob sa lahat, at ito ay BUHAY sa pamamagitan ng Kanyang Kordero na si Hesu-Kristo–that even we are subject to death for our sins, we will live because His Spirit is within us (Romans 8:10). Kung ating aaralin ang puso ng ating Manlilikha, isa palang sumpa ang hindi magpatawad. Ang dulot nito ay kapahamakan sa tao. Sa ating kalagayan, isang warning sign kung bakit hindi ka pa naka-move on ay ang hindi pagpapatawad. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hirap mong makamit ang iyong hangarin sa buhay kahit inilalagak mo ito sa Panalangin? Napapadalas na hirap ang iyong kalooban sa hindi mapaliwanag na sitwasyon. Even material resources ay kinukulang nagiging sanhi minsan ng iyong kalungkutan. Maaari din na unstable ka emotionally, mentally, and spiritually–madalas kang nalilito sa kalooban ng Lord sa buhay mo. Ito ba ay nararanasan mo? Kapatid, you are under the curse of unforgiving spirit. Mark 11:26 says, “But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions.” Kung magkaganun nga tayo ay hindi tinitignan ng ating Amang nasa Langit kung tayo ay may kimkim na sama ng loob sa ating kapwa, ibig sabihin nito’y kahit anong pagpapagal natin sa buhay kahit mabuti pa ito–ito rin, at lahat sayo ay walang kabuluhan. “…Apart from God we can do nothing (John 15:5)”. Totoo ngang mahirap ang magpatawad lalo’t masalimoot ang iyong mga nakaraan. Ano ba ang nanaisin mo sa ngayon, mapuno ng pagpapala mula sa Diyos, pagpapalang umaabot sa walang hanggang buhay; o mauwi sa kapahamakan at sumpa ng kamatayan? Muli, malinaw po ang sabi ni Hesus sa book of Mark na pag hindi ka nagpatawad sa iyong kapwa ay hindi ka rin patatawarin ng Amang nasa Langit.

Related imageYou Deserve To Be Happy…You Deserve To Be Blessed…You Deserve To Move-On & Keep Going; For there is greater things ahead of you if you let go all of these pains, hatred, regrets, worries, & fears… JESUS once said and He is forever faithful to His Word, as He says to you now…“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest” (Matthew 11:28).

Ang naka-Move on, only by and through Christ Grace,

Mrs. Gozon

 

Thanks Holy Bible & Google Images 2017

!To God Be All The Honor & Glory!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s