Choppy Connection Mo?

Minsan nautusan ako ng lola ko noong araw na bumili ng kanyang nga-nga, or in english term betel nut chewing. Sa pagkakatanda ko sa tagpong ‘yun, hindi pa ako nakarating ng palengke ay nawala ko na ang dalawang piso pambili sana ng nga-nga. Ang bilis ng pangyayari ngunit dahil sa takot sa lola ko at ayaw kong mapalo ay naghanap agad ako ng paraan makakita ng halamang kahawig ng mga sangkap na meron ang nga-nga. Nakakita ako ng bubot o immature coconut fruit at dahon na halos katulad ng buyo (betel leaf) kaya kumuha ako ng ilang piraso na sakto din lamang sa halaga ng dalawang piso ni lola.

Image result for immature coconut fruit

Palibhasay malabo ang mata ni lola, hindi niya agad namalayan ang inabot ko sa kanyang mga sangkap. Dali-dali agad akong umalis sa harap nya. Ngunit kung paanong mabilis akong umalis siya rin namang bilis ni lolang habulin ako ng patpat dahil hindi nya makagat-kagat ang binigay kong huwad na nga-nga.

Sa murang edad ko noo’y mga pito o walong taon ay may kakayanan na akong mandaya ng kapwa. Ano pa kaya ang kayang gawin ng ama ng kasinungalingan sa mundong ito sa bawat kanyang maaalipin. As Jesus once said in every deceitful scheme we made, we are of devil; John 8:44 You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.”

Tayo’y hindi na nga mga bata upang madaya pa–Ephesians 4: 14 Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. 15 Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ. Tulad ni lola bagamat natikman niya ang pandaraya, ay agaran nya rin itong nalaman. Itinuwid at binalikan nya agad ako sa pinakamabilis na pagkakataon kaya niya.

Image result for betel nut chewing ni lola

Ngunit, sa panahon ngayon tayo ay katulad ni lola. Merong kahinaang labis nating taglay na nagiging sanhi kung bakit tayo ay madaling nadadaya. Isa lamang kahinaan ang nakita ko kay lola at mabilis ko nang naplanu ang aking deceitful scheme sa kanya. Kapatid, baka meron ka nito:

Malabo Ang Paningin ni Lola. Malabo na rin ba ang ugnayan mo sa Diyos? Pagsumikapan natin na hindi tayo nagkukulang sa Presensya Nya. Kung nais mong maransan ang Diyos sa buhay mo, hanapin mo Siya ng buo mong puso at Siya Nga’y iyong masusumpungan (Jeremias 29:13). Manalangin sa tuwina at mag devote ng time sa pagaaral ng Biblia. Sapagkat ang Kanyang mga panukala ang magbibigay ng ilaw sa iyong daan (Mga Awit 119:105). At totoong mananagana at magtatagumpay ka sa iyong hinaharap (Joshua 1:8).

Ayusin mo na ang connection mong “choppy” sa Lord. Kung nais mo maiwasan o iwaksi ng tuluyan ang pandaraya sa iyo ng kaaway na nagreresulta ng mga maling desisyon sa buhay. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit mabagal ang iyong spiritual growth. At kung magpatuloy ka sa pagiging musmos ng Kaalaman sa Diyos ay maaaring hindi marating ang gantimpalang ipinangako ng Anak para sa lahat ng nanatiling tapat sa Kanyang Salita (John 14:23Jesus answered him, “If anyone loves me, he will keep My Word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him.)

“My Prayer for you, that you will Honor God over all your cares in life, and you will believe in His Only Son Jesus Who is Christ & Lord of all. Stand-firm in Worshiping and following Him until the last day of your being.” In Jesus Name.

Connected through Holy Spirit,

Mrs. Gozon

Thank you Holy Bible & Google images 2017

!To God Belongs All The Glory Now & Forever, Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s