Gutom Lang Yan…

Nakakatuwang marinig ito sa kaibigan sa pagkakataong may kakaiba silang napapansin sa atin. Pangungusap na pabiro ngunit kung susuriin natin ay may kaugnayan ito sa kalagayan ng ating mga buhay. 

Balikan muna natin ang kalagayan ng mga Israelita noong sila’y nasa ilang matapos nilang lakaran ang lupa ng dagat na pula ay naranasan nilang mauhaw at magutom. Sa paglalakbay nila roon ay marahil naubos ang halos kanilang kakanin at nagumpisang sumbatan ang Diyos na gumawa ng natatanging Himala sa kanilang mga buhay sa kamay ng makapangyarihang mga Egiptong umalipin sa kanila sa mahabang panahon, palibhasay gutom sila at walang ano mang kakayahang gumawa ng pagkaing kanilang makakain sa gitna ng ilang. Hindi ba ito nalalaman ng Panginoong Diyos ang kanilang kalalagayan? Sa una pa lamang ay inadya ng Diyos doon sila’y maglalakbay ika nga ayaw ng Lord ng short cut but long way through, upang lubusan nilang matanto ang Ganap na Kapangyarihan ng Diyos na Nangako sa kanilang mga magulang buhat kay Abraham, Isaac at kay Jacob ng isang lupaing sagana at ganap para sa kanilang mga lepi (Gen. 12:1-3; 26:24; 28:13; Exo. Chapters 5-16)

Muli natin balikan ang katagang “gutom lang yan”…tama! gutom ang mga israelita noong sila’y nagrereklamo sa Diyos. Kapatid, ikaw ba ay may murmuring heart o gutom lang yan? Paano mo hinaharap ang araw araw mong pagpapagal sa buhay? Sa iyong trabaho, sa iyong sariling tahanan at sa ministeryong iyong kinabibilangan, ano ang attitude ng iyong puso? Kung ikaw ay nauubusan na ng pasensya, ikaw ay nanghihina o maaaring feed up na kung baga… May solusyon ang Lord sa nararanasan mo. At lagi namang may solusyon Sya sa lahat, magtanong at maghintay ng kasagutan buhat sa Kanya. 

“And the Lord spoke to Moses, saying, “I have heard the complaints of the children of Israel. Speak to them, saying, ‘At twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread. And you shall know that I am the Lord your God’.” ~Exodus 16:11-12.

Sa gitna ng iyong pagpapagal, sa mga sitwasyong halos hindi mo na nalalaman ang iyong kalagayan–sa isip man o sa gawa. Ang Panginoong Diyos ay tunay na may nakalaan sa bawat isa. Ang kagutuman ng mga Israelita noon ay tulad rin yan ng kalagayan natin kung minsan sa ngayon. Naguguluhan tayo madalas at napapagod sa paghihintay ng sagot sa ating mga panalangin. Ang Panginoon ay laging may nakalaan–He will provide “He is Jehovah Jireh”! “Thus says the Lord who made it, the Lord who formed it to establish it (the Lord is His name): ‘Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.’ ~Jeremiah 33:2-3.

When God gave His Only Son Jesus Christ for our Salvation…Binigay Niya na ang Pinaka-the-Best para sa atin. Si Hesus sa ating mga buhay kung atin Siyang tatangapin ay isang parang full packed package na iyong tinangap sa araw na ito–you need to unwrap it, sa gayon makikita at makakamtam mo ang greatest and mightiest things in your life….As Jesus stated in John 16:23, “And in that day you will ask Me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in My name He will give you. Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.”

Hindi na tayo magkukulang, hindi na dapat manghina at hinding hindi na magugutom pa–Jesus is the Bread From Heaven God Provided for Us all… –Mrsgozon

To God be the Glory & Honor!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s